Haberler

Merkez 39 personele Audi kiralamış

Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılı denetim raporları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mevzuata aykırı araç kiralama ve tahsisini, yasaya aykırı olarak 52 milyon 178 bin lira özel sağlık harcaması yaptığını ortaya koydu. Sayıştay’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Yılı Denetim Raporu’na göre kurum mevzuata aykırı olarak 39 adet binek aracı kilometre sınırı olmaksızın 36 ay süre ile kiraladı ve taşıt verilecekler listesinde yer almayan makamlara tahsis etti. Bu araçlara sivil plaka verildi. Sayıştay, TCMB’nin Taşıt Kanunu kapsamı dışında kabul edilmesinin yasal bir düzenleme olmadan hukuki olamayacağını belirterek, tahsisin kaldırılmasını istedi.

Buna göre 8 Ocak 2020’de TCMB bünyesinde kullanılmak üzere 6 adet Audi A6 Sedan 45 Turbo FSI Quattro 245 HP Design S Tronic, 18 adet Audi A4 Sedan 40 TDI 190 HP Advenced S Tropic Pi ve 15 adet Audi A4 Sedan 45 TFSI Quattro 245 HP Advenced S Tronic kiralandı.

Raporda 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 7’nci maddesi gereğince de kamuda kullanılacak araçların; lüks ve gösterişten uzak olması, memleket yollarına uygun olması, ekonomik ve ucuz olması gerektiğine dikkat çekildi. 2014/6425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 237 sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar’ın “Taşıtların Nitelikleri” başlıklı 1’inci maddesinde; belirtilen istisnalar dışında hibe dâhil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyeceği, belirtilen makam ve hizmetler hariç olmak üzere, edinilecek binek veya station-wagon cinsi taşıtların silindir hacimlerinin 1.600 cc’yi geçmeyeceği, yerli muhteva oranı yüzde 50’nin altında kalan taşıtların yabancı menşeli sayılacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Bankanın araçlara sivil plaka talebi önce reddedildi. Konunun bir kez daha değerlendirilmesi talebi üzerine TCMB’nin Taşıt Kanunu kapsamında bulunmadığı belirtildi. Raporda ”Yasal bir düzenleme olmadan Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğünün muhtelif görüşleri çerçevesinde TCMB’nin Taşıt Kanunu kapsamı dışında kabul edilmesi ve yerleşik uygulamanın bu yönde gelişmesinin hukuki olmadığı değerlendirilmektedir” denildi.

Sayıştay raporunda tahsisin kaldırılarak araçların resmi hizmetler için kullanılması gerektiği belirtildi.

Sayıştay’ın raporuna göre TCMB ayrıca kanuna aykırı olarak personelinin ve yakınlarının özel sağlık sigortası için geçtiğimiz yıl 52 milyon lira harcadı. Raporda ”Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Genel Sağlık Sigortası primi ödenmesine rağmen, TCMB personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi ve ilaç giderleri için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’ncü maddesinin (c) bendine göre dış kaynak temini yöntemiyle özel bir sigorta şirketi ile bağıtlanan sözleşme kapsamında 52.178.542,83 TL tutarında mevzuata aykırı ödeme gerçekleştirildiği görülmüştür” denildi.

Sayıştay’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan diğer bulgular şöyle:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu